Verbinding


U bent niet geregistreerd ?
Registratie aanvragen

Juridische Kennisgeving

Identiteit

Deze website wordt beheerd door COOPERL ARC ATLANTIQUE :
Landbouwcoöperatieve vennootschap

Variabel maatschappelijk kapitaal
Europees BTW-nummer : FR 80 383 986 874
Erkenningsnummer : Coop 10458
SIREN (Bedrijfsregistratienummer): 383986874 RCS SAINT BRIEUC
Maatschappelijke zetel: Z.I – 7 rue de la Jeannaie – Maroué, 22 400 LAMBALLE, FRANKRIJK
E-mail : contact@jeancaby.com
Postadres : JEAN CABY – BP 60328 – 22400 LAMBALLE-ARMOR – FRANKRIJK
Publicatiedirecteur: De heer Emmanuel COMMAULT, algemeen directeur

Hosting

OVH

  • SAS met een kapitaal van 10 069 020 €
  • RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
  • APE-code: 2620Z
  • Btw-nr. : FR 22 424 761 419
  • Maatschappelijke zetel: 2 rue Kellermann – 59100 ROUBAIX – FRANCE

Realisatie en ontwikkeling

SARL G&M // Inodia

  • Maatschappelijk kapitaal: 3 000 €
  • SIRET-nr. : 79951402100044  RCS de Saint-Brieuc
  • Maatschappelijke zetel: 6T rue de la Déhanne 22400 LAMBALLE-ARMOR – FRANCE
  • Telefoon : +33 2 96 30 22 30
  • Website : www.inodia.fr

Voorwaarden voor toegang en gebruik

COOPERL ARC ATLANTIQUE is de houder van de domeinnaam jeancaby.com.

Deze Franstalige site is een informatiesite bestemd voor de klanten van Jean CABY en voor niet-klanten, hierna “internetgebruikers” genoemd. Deze site valt onder het Franse recht. De internetgebruiker erkent kennis te hebben genomen van dit handvest en verbindt zich ertoe het na te leven.

Er wordt aan herinnerd dat de geheimhouding van correspondentie op het internet niet gewaarborgd is en dat elke internetgebruiker zelf alle passende maatregelen moet nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen.

Hyperlinks en ter beschikking gestelde informatie

Deze site kan informatie bevatten die door externe bedrijven wordt verstrekt of hyperlinks naar andere sites die niet door COOPERL zijn ontwikkeld en niet onder haar verantwoordelijkheid vallen.

Het bestaan van een link van de site van Jean CABY naar een andere site vormt geen bekrachtiging van deze site of de inhoud ervan. Het is aan de gebruiker om deze informatie oordeelkundig en kritisch te gebruiken. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de informatie, meningen en aanbevelingen geformuleerd door deze derden.
Elke hyperlink naar de site van Jean CABY moet vooraf uitdrukkelijk door de uitgever worden toegestaan. De op deze site ter beschikking gestelde inhoud is louter informatief en kan te allen tijde worden herzien.
Wij wijzen u op de risico’s die inherent zijn aan de elektronische overdracht van informatie: vertragingen, omissies of onnauwkeurigheden kunnen zich voordoen. Deze informatie wordt verstrekt zoals ze is, ongeacht de bron.

Prijzen

de toegang tot deze site is gratis, met uitzondering van de kosten voor internettoegang en telefoon, die rechtstreeks door de exploitanten in rekening worden gebracht.
Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met het team van Jean CABY in de rubriek “Contact “.

Informatietechnologie en burgerlijke vrijheden

De informatie en persoonsgegevens die door de internetgebruikers op de site van Jean CABY worden ingevoerd en door COOPERL in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking worden verzameld, zullen uitsluitend worden gebruikt en meegedeeld aan de hieronder vermelde ontvangers die bij de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) zijn aangegeven, met als enig doel het beheer van informatieaanvragen, en zijn noodzakelijk voor de verwerking ervan. Indien de verplichte gegevens niet worden verstrekt, wordt het verzoek niet in behandeling genomen. Deze informatie kan aanleiding geven tot de uitoefening van het recht van toegang, mededeling, verzet en rectificatie onder de voorwaarden van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden. Om dit recht uit te oefenen, kunt u schrijven naar Jean CABY – BP 60328 – F22400 LAMBALLE-ARMOR- Frankrijk.

Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Copyright

De site moet als één geheel worden beschouwd. De hierin opgenomen informatie is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of doorgegeven. Alle gegevens (tekst, geluid of beelden) op de pagina’s van deze site zijn het exclusieve eigendom van COOPERL of haar partners. Elke reproductie, weergave of verspreiding, anders dan voor persoonlijk gebruik, van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze site op welke drager of met welk procédé dan ook, is verboden. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die aanleiding kan geven tot civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker. Het is strikt verboden de naam ” Jean CABY ” en/of het logo, alleen of in combinatie, te gebruiken of te reproduceren voor welk doel dan ook, en met name voor reclamedoeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van COOPERL.


COOPERL wijst, expliciet of impliciet, alle verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid, volledigheid of update van deze inhoud. Het downloaden of enige andere vorm van kopiëren van software of informatie van de site van Jean CABY geeft u geen enkel recht daarop. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van COOPERL mag u de site van Jean CABY niet reproduceren (geheel of gedeeltelijk), niet overdragen (elektronisch of op enige andere wijze), niet wijzigen noch gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden, noch links ernaar creëren. De op de site gepubliceerde gegevens zijn het exclusieve eigendom van hun respectievelijke eigenaars.
De internetgebruiker verbindt zich ertoe:

1) de diensten van Jean CABY en de persoonsgegevens waartoe hij toegang heeft gehad, niet te exploiteren;
2) geen producten en diensten aan te bieden op de site van Jean CABY waarmee hij een directe of indirecte vergoeding kan verkrijgen;
3) de toegang tot en het gebruik van de site van Jean CABY niet te beperken;
4) geen enkele vermelding of element van de site van Jean CABY te wijzigen; geen ongevraagde massamails of postings naar andere internetgebruikers te sturen.

COOKIES

Iedereen die de site van Jean CABY bezoekt, wordt ervan op de hoogte gebracht dat er automatisch cookies op zijn/haar browser kunnen worden geïnstalleerd. Deze cookies worden gebruikt om statistieken op te stellen over het aantal bezoekers van de site.  Wanneer u uw internetbrowser afsluit, worden uw gegevens niet bewaard. Elke internetgebruiker heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen door uw browser te configureren.

Scroll to Top
b